Adviezen en begeleiding bij beginnende dementie

uit: Dementie anders belicht van Marieke De Vrij

dementie-anders-belicht-adviezen.docx

Dementie is een uitlaatklep om zaken die niet eerder op een verantwoorde manier verwerkt zijn, alsnog de verwerking te gunnen die ze verdienen voordat een mens overlijdt. Als die verwerking eerder en aandachtiger op gang gebracht wordt, kan het dementieproces in de kiem gesmoord worden.

                                               De adviezen in dit hoofdstuk zijn met name op het individu gericht. Wat kan een mens zelf doen als hij bang is dement te worden? Wat kan iemand doen om het beginnende dementieproces zo te begeleiden dat het niet onnodig snel voortschrijdt?

                                               De adviezen hebben tot doel het hoofd leeg te maken van onnodige gedachtes, ervaringen en emotionele bezetheid. Dit is nodig opdat de geest zijn werk kan doen om onverwerkte herinneringen, die langdurig te weinig aandacht hebben gehad, weer boven water te krijgen. Verwerking kan dan alsnog plaatsvinden.

                                               Rustig de dag in

                                               Het is heilzaam om na het opstaan niet meteen jezelf te wassen en aan te kleden, maar eerst rustig een rondgang te maken door huis of tuin. Het lopen op zich maakt dat wat in de nacht is geschied, langzaam verdwijnt en dat het dagbewustzijn meer naar voren kan komen. Het rustig de dag in lopen is behulpzaam voor het terugkrijgen van een bewustzijn dat aan de dag is gerelateerd.

                                               Rustmomenten inbouwen

                                               Als je zaken wenst te ondernemen, is het goed om zowel rustig te beginnen als rustig te eindigen. Het is belangrijk vermoeidheid niet op te laten lopen, maar rustmomenten tussentijds te eerbiedigen. Wanneer ‘doen’ en ‘niet doen’ goed afgewisseld worden, zijn nieuwe indrukken weinig belastend voor de processen die dieper in jezelf gaande zijn. De rustmomenten kunnen in een stoel of bed plaatsvinden of in de natuur, rustig wandelend of kijkend. Dit maakt dat er meer ruimte komt in de geest om nauwlettender dat te verwerken wat onzichtbaar al deels in verwerking is gebracht.

                                               Langdurige psychische stress leidt tot onrust en oververmoeidheid in het lichaam. Daardoor kunnen bepaalde delen in de hersenen schade oplopen en kunnen vormen van dementie, of vormen die daaraan doen denken, ontstaan. Het is daarom van groot belang het lichaam niet overmatig te vermoeien op momenten dat er sprake is van psychische stress.

Meditatie

Meditatie stemt het hart gerust en maakt je diepgevoeliger voor je eigen bron. Als in de meditatie beelden worden opgeroepen van de natuur, vloeien gedachten die oprispen makkelijker weg. Meditatie helpt ook om op een later moment makkelijker over zaken te spreken. Het is van belang om vaker per dag te mediteren. Liever meerdere kleine momenten, dan één keer lang. De dag brengt zoveel met zich mee dat de mens van tegenwoordig meer moeite heeft dan vroeger om te herstellen van alles wat er gaande is. Het proces van dementie kan worden vertraagd of voorkomen door vaker op een dag kort (tien minuten) heel bewust te verstillen en alleen maar te ‘zijn’.

                                               Weinig televisie en/of gesprekken in de avonduren

                                               In de avonduren wil het geheugen meer gaan sluimeren. Het is dan goed om niet overprikkeld te raken van beelden van televisie, van gesprekken of van bezigheden. Die kunnen het droomleven beïnvloeden en bespoedigen, waardoor het normale verwerkingsleven in de nacht wordt verstoord.

                                               Wel kun je ’s avonds naar muziek luisteren of natuurbeelden zien. Ook is het heilzaam je over te geven aan mijmeringen.

                                               Interactie met anderen afbakenen

                                               Zorg ervoor dat binnen interactie met anderen niet meer gezegd wordt dan nodig. Dit om vermoeidheid en vollopen met herinneringen die er niet toe doen, te mijden. Het is belangrijk wel ruimhartig te spreken over dat wat je werkelijk belast. Zie dus af van omhullend spreken en praat alleen over wat er echt in je omgaat, de rest is aankleding, daar gaat het niet om.

                                               Gapen en wandelen zijn helpend als je je ‘besmet’ voelt met allerlei herinneringsvelden door in drukte met anderen te zijn geweest. Gapen en wandelen zorgen ervoor dat je beter doorstroomt en niet overbezet raakt met zaken waar je je niet goed toe weet te verhouden

Doe niet meer dan goed is voor jezelf

                                               Bepaal per moment of een activiteit of een visite goed is voor jezelf. Ben je toe aan ‘doen’ of juist aan ‘niet-doen’, bijvoorbeeld omdat je al te volbezet bent van een eerdere bezigheid. Je kunt alleen voor anderen dingen doen als deze jezelf ook ten goede komen. Je eigen achterstallige emotionele verwerking heeft nu prioriteit, alleen zo kan beginnende dementie tot stilstand gebracht worden.

                                               Het is ook belangrijk dat nieuwe ervaringen niet onnodig opgestapeld worden, waardoor in het heden opnieuw verwerkingsachterstand opgelopen wordt.

                                               Leg geen prestatiedruk op sportieve activiteiten. Bepaal dus niet van te voren de afstand bij wandelen of fietsen, maar voel gaandeweg hoe ver je wilt gaan als je je gevoel volgt. Mentale sturing werkt averechts als je (uitbreiding van) dementie wilt voorkomen. Het gaat erom rustiger en trager te doen dan voorheen. Jachterigheid werkt ook averechts. 

                                               Maak de plek waar je leeft comfortabel om te ontspannen

                                               Er zijn mensen die liever van huis weggaan dan thuis blijven, omdat daar teveel verzwaring actief is. Thuiszijn kan bijvoorbeeld herinneren aan belastende ervaringen, of er zijn bezigheden of gezinsleden die beslag op je leggen waardoor er te weinig vrije tijdsruimte is. Wanneer je oefent met meer thuisblijven en daar dan ook je eigen weg in durft te kiezen, kan er meer verwerking plaatsvinden. Dus een comfortabele woonplek voor jezelf ondersteunt verwerking en kan daarmee (uitbreiding van) dementie voorkomen.

                                               Neem kleine bezigheden ter hand die aandacht en precisie vragen en waar je niet moe van wordt. Dit is een goede scholing om het bewustzijn alert te houden

Innerlijk onderzoeksproces

                                               Leg geregeld aandacht en rust neer bij het eigen innerlijk onderzoeksproces. Het gaat hierbij dan om de volgende vragen:

                                               Waar heb ik onvoldoende bij stil gestaan eerder in mijn leven? Wat komt er bij me naar boven als ik in rust ben en wat verdient nog meer aandacht en betekenis? Zijn er zaken op emotioneel gebied die tijdens mijn meditaties of in mijn dromen af en toe boven komen? Hoe zit het met mijn eigenwaarde? Op welke deelgebieden heb ik mezelf verloochend en aangepast aan wat anderen wilden? Is er nog verdriet dat in me schuilt en dat ik het liefst wegstop? Zijn er traumatische ervaringen die ik in de vrieskast heb gezet zodat ik ze niet hoef te voelen? Zijn er verlangens en teleurstellingen die erkend moeten worden? Op welke gebieden is het goed om nu de controle los te laten? Zijn er nog sluimerende eigenschappen die een kans willen krijgen?

Regressietherapie

                                               Regressietherapie (half hypnose) kan een geschikte aanvullende therapie zijn om op een heel rustige manier zaken te ontpellen die niet zomaar in de herinnering schieten. Wie de eerder beschreven processen in dit hoofdstuk gedurende enige tijd beoefend heeft en daarmee meer rust en focus heeft verkregen, kan baat hebben bij regressietherapie. Met deze therapie kunnen dieper ingekapselde zwaarwegende herinneringen naar boven gehaald worden zodat verwerking hiervan alsnog kan plaatsvinden.

                                               De half hypnose ondersteunt een versneld verwerkingsproces en is effectief om onverwerkte zaken onder ogen te zien en te helpen genezen. Het is een goede vorm van therapie omdat het eigen bewustzijn, in plaats van uitgerangeerd, opgetild wordt naar een hoger niveau.

                                               Extra aandacht voor zachte belevingsvelden

                                               Als je emotioneel heftige zaken meemaakt, is het heel goed als je zachtere atmosferen opzoekt (mooie zonsondergang, vogels, jonge dieren, kleine kinderen, bloemen enz.). Het opzoeken van deze zachte belevingen maakt namelijk dat je ontspant en daarmee de heftige emoties ont-lucht. Dus wil je (uitbreiding van) dementie voorkomen dan doe je er goed aan mooie atmosferen op te zoeken zodra het emotioneel tegen zit.

Energetische oefeningen

                                               Deze oefeningen kan de persoon met (beginnende) dementie zelf doen of iemand kan het samen met hem doen.

Oefening om de dagelijkse herinneringen makkelijker te verteren:

Leg beide handpalmen op je achterhoofd aan de onderkant van je schedeldak neer en breng daar aandacht en warmte naartoe. Deze oefening reduceert de spanning van de dag, waardoor zaken in volgorde van essentie verwerkt kunnen worden.

Wie deze energetische oefening regelmatig en vaak doet, brengt ook herijking en verwerking aan op eerdere zaken. Deze oefening heeft effect op opschoning van de herinneringen van de afgelopen weken en werkt uiteindelijk ook door op eerder opgeslagen niet-verwerkte herinneringsvelden.

Serie van vier oefeningen ter balancering van het gemoed

De volgende vier oefeningen (handopleggingen) zijn eenvoudig maar hebben een groot effect als ze in alle rust en met aandacht uitgevoerd worden in de volgorde zoals hieronder  aangegeven. De oefeningen bewerkstelligen dat onevenwichtigheden worden gehaald uit het lichaamssysteem . Er vindt per direct herstel van balans plaats, waardoor het gemoed vrijer is om de verwerkingen aan te gaan die om voorrang vragen.

Advies vooraf: Ontspan bij alle oefeningen je tong, met name de aanzetting (het achterste deel). Haal ook de tongpunt van je gehemelte en leg deze neer tegen je ondertanden. Waarom? Als de tong ontspannen en los is van het gehemelte, stopt het denken. Dat versterkt de waarde van de oefeningen. Ontspan vervolgens je kaken, nek en schouders.

  1. Raak met aandacht het voorhoofdchakra (het gebied tussen beide wenkbrauwen) aan met de vingertoppen van één hand. Deze aanraking straalt energetisch door tot in de hypofyse, verlicht de overbezetheid, stemt rustig en veroorzaakt gelijkmoedigheid. De aanraking roept achterstallige herinneringen op van wat er toe doet, ondersteunt de hoop op een goede uitkomst en vergrendelt onrustige oppervlakkige opflakkeringen.
  • Leg vervolgens je handpalmen, kruiselings met de duimen ineengestrengeld, op je borstkas. Hierdoor maak je contact met hart en longen. Deze oefening ondersteunt je om dieper toegerust vanuit een ontvankelijk gemoed met de fase te zijn waarin je bent. Het vermindert ook gevoelens van alleen zijn.
Afbeelding met buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving
  • Leg hierna je handen op je nierstreek. Als je je duimen in de taille houdt, leg je jouw handpalm en andere vingers horizontaal naar achteren op het gebied van de nieren. Als je met aandacht daarnaartoe ademt, ondersteun je de verbindingslijnen die je in de geest onderhoudt met hen die je liefhebt. Zo vergemakkelijk je verwerkingen overeenkomstig de aangegane verbindingen.
  • Leg tot slot je handpalmen op je bovenbenen om in te zakken in het moment zelf.
Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

wie deze serie van vier handopleggingen dagelijks doet, zal bemerken dat het leven vanuit meer innerlijke rust ervaren wordt. Hij merkt dat er meer overzicht komt van de zelfontwikkelde patronen en dat hij beter kan herstellen van dat wat hem niet bekomt. Het is afhankelijk van de persoon hoe lang hij de verschillende handopleggingen vol wil houden. Zolang een positie als aangenaam ervaren wordt, kan die zo lang aangehouden worden als gewenst.