Naamsoefening aanleren

Deze naamsoefening, geïnspireerd door Marieke de Vrij, is een meditatieve oefening welke onder andere bijdraagt aan een goede gronding, aan bewust contact met je unieke, natuurlijke zelf, in contact blijven met jezelf in moeilijke of stressvolle situaties, aanvaarding van wie je bent en een betere gezondheid.

“De Naamsoefening helpt je te centreren in jezelf binnen je eigen natuurlijke energiefrequentie”

In een geleide meditatie neem ik je mee om deze eenvoudige, doch krachtijge oefening te ervaren. Je krijgt een geluidsopname zodat je hem ook zelf kunt gaan beoefenen.

Deze naamsoefening heeft voor mij betekent: meer mezelf leren kennen, meer in mijn rust kunnen verblijven, meer aanvaarding van mezelf en van wat is, zelfwaarde, zelfliefde en het dagelijkse leven makkelijker aan te gaan in alles wat er op me afkomt.

Reacties van deelnemers:

  • Rustgevend, geeft duidelijkheid, geborgenheid, meer zicht op mezelf.
  • De oefening zelf brengt me meer naar mijn middelpunt en helpt me om daar, ook in contact met anderen, te blijven. Ik blijf zo beter op mijn plek met alles wat daar is voor mij en van mij.
  • Het brengt me een diepere verbinding met mezelf.
  • Door de naamsoefening voel ik me meer krachtiger in mezelf staan met alles wat er op me afkomt.
  • Ik kan  nu makkelijker voelen wat voor mij goed is.
  • Ik voel me gelukkiger door de naamsoefening

Informatie over de naamsoefening van Marieke de Vrij (www.devrijemare.nl):

Een eenvoudige maar uitermate krachtige oefening die iedereen in staat stelt om in contact te komen met het meest wezenlijke deel van jezelf. Ervaar hoe je met behulp van je naam overal en op ieder moment van de dag in je lichaam kunt gronden en daarmee in balans kunt blijven en je eigen situatie positief kunt beïnvloeden”.

Deze Naamsoefening heeft Marieke de Vrij inspiratief ontvangen (2003) vanuit de onstoffelijke wereld afgestemd op het huidige tijdperk waarin wij leven. Dit vanuit het belang dat mensen dieper bewust zichzelf betrekken in een sterk veranderende wereld, en hun potentie wezenlijk kunnen leven, óók binnen moeilijke omstandigheden en overrompelende, mogelijk onverwachtse, situaties. Dat mensen op ieder moment een gecentreerd houvast kunnen beleven aan deze naamsoefening en zelf richtingkoersend blijven.   

De Naamsoefening helpt je volstrekt te centreren in jezelf binnen je eigen natuurlijke energiefrequentie, je eigen mogelijkheden die jou toebehoren waardoor je ook een afspiegeling wordt van je kern.

In je naam ligt je levenspotentie opgeslagen. Je oorspronkelijke incarnatiewens die nu menigmaal niet meer vrij herinnerd en ervaren wordt. De uitdaging wáárvoor je kwam, om leringen, gaven en talenten te ontwikkelen én de setting waarbinnen je leerprogramma optimaal uitgenodigd kon worden in de aanvang van dit bestaan. Soms als een optimale beproeving, gezien vanuit alle belemmeringen op je levenspad, om uiteindelijk tot waarlijk meesterschap te geraken, ondanks óf juist dankzij de meest moeilijke omstandigheden en te worden een innerlijk vrij mens, wezenlijk in jezelf geplaatst.

Wat doet de Naamsoefening?

De naamsoefening brengt je terug naar je naam alsof jij je naam voor het eerst werkelijk gaat verstaan. Alsof jij je naam weer, soms zelfs voor het eerst, helemaal gaat bewonen. Dat kan alleen maar in aanvaarding van de geschiedenis. Dus overal waar er eerder verzet is geweest op deze geschiedenis. Al die ballast zit in die naam inmiddels verweven en door de inkleuring van de naam ben je er niet meer volledig. Dus wat belangrijk is, is dat je de naam moet hercoderen, weer als het ware probeert aan te nemen in zijn oorspronkelijke intentie van incarnatie, op die plaats, binnen die setting, met die leringprocessen en die geschiedenis te gaan.

Zolang je niet ” het is wat het is ” kan voelen ten aanzien van wie je bent, zolang is er te weinig eenvoud en zelfacceptatie actief is kan het leven er verwrongen uit gaan zien omdat je in aanpassing en/of in verzet ernaar, functioneert. Op het moment dat de naamsaanvaarding plaatsvindt en jij je lichaam daardoor beter gaat bewonen, ontstaat er eigenlijk direct een ander energieveld, namelijk dat wat jij in potentie kan zijn. Je wordt weer verbonden met de oerinformatie die ligt in jouw opdracht te incarneren, op die plek, in die constellatie, in dit oefenproces. Die potentie kan dan als het ware weer onaangetast functioneel worden en in hercreatie uitgezet worden.